Cán bộ quản lý IUH tham gia chương trình tập huấn UK-VN HEP 03-12-2018

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP) được sự bảo hộ và giúp đỡ của Hội đồng Anh tại Việt Nam và Hội các trường Đại học Wales tổ chức chuyến đi tập huấn tại Anh với chuyên đề “Lãnh đạo và quản trị trường đại học (Leadership and governance)” cho 05 năm trường tham gia dự án Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Về phía IUH, đại diện tham dự cho chuyến tập huấn có TS. Phan Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS. Đàm Sao Mai - Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP) được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng Anh tại Việt Nam năm 2018-2019 sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam với các trường và tổ chức của Vương quốc Anh tham gia chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP).

Trong thời gian tập huấn và làm việc tại Vương quốc Anh, đại diện nhà trường đã có cơ hội trao đổi, làm việc với Chính phủ Vương quốc Anh, Hội đồng Anh tại Wales, Hội đồng Ngân sách giáo dục đại học Xứ Wales (HEFCW), Đại học Cardiff, Đại học South Wales, Đại học Bangor, Đại học Cardiff Metropolitan, …

Chuyến tập huấn lần này là nền tảng cơ sở nhằm tăng cường hợp tác trong giáo dục đào tạo và đóng góp vào sự phát triển giáo dục ở Việt Nam qua việc trao đổi kinh nghiệm và hợp tác ở những lĩnh vực ưu tiên mang tính chiến lược.

Tin và ảnh: Phòng QLKH&HTQT