Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên 01-06-2023

Website: ctsv.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Tên tiếng Anh: 
Tên viết tắt: 
Trưởng phòng: Hoàng  Đơ
Phó trưởng phòng: Vũ Đình Lê, Trần Thị Tình

1. Chức năng

- Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử của sinh viên.

- Thanh tra, kiểm tra, theo dõi việc chấp hành nền nếp, kỷ cương trong giảng dạy và học tập;

- Giám sát, theo dõi và hướng dẫn an ninh trật tự, cơ sở vật chất tại khu vực giảng đường;

- Quản lý hồ sơ, xác nhận thông tin sinh viên;

- Quản lý, theo dõi và hướng dẫn miễn, giảm học phí cho sinh viên;

- Quản lý công tác y tế.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”.

- Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử trong viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường: Triển khai Quy tắc số 1077/QĐ-ĐHCN ngày 21/7/2021 về Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động thuộc Nhà trường và Quy tắc số 1580/QĐ-ĐHCN ngày 18/11/2020 về quy tắc ứng xử của người học. Tuyên truyền phổ biến các quy định của Đảng và Nhà nước đến toàn thể viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả và thiết thực. Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm của viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

- Đầu mối tiếp viên chức, người lao động nhằm hướng dẫn viên chức, người lao động thực hiện quyền phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới sinh viên; về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

- Thực hiện việc phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

+ Quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

+ Quy định số 22/-QĐ/TW, ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

+ Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

+ Thực hiện công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn lịch sử chính trị về kết nạp đảng viên mới, rà soát cấp ủy và bổ nhiệm cán bộ.

+ Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cho toàn thể viên chức người lao động.

+ Tham mưu thành lập tổ nắm bắt dư luận xã hội để nắm chắc tình hình tư tưởng, những phản ánh, đề xuất chính đáng của cán bộ viên chức người lao động, tham mưu kịp thời với Ban giám hiệu xử lý dứt điểm các vụ việc.

+ Làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, tuyên dương, khen thưởng những gương điển trong viên chức người lao động.

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

+ Triển khai công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở.

+ Rèn luyện cán bộ viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường giai cấp công nhân; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nêu cao ý thức kỷ luật, phát huy tính năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

- Triển khai mục tiêu, chiến lược, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Nhà trường giai đoạn 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đến toàn thể sinh viên nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm góp phần thành công của nhà trường.

b. Công tác an ninh trường học

- Đầu mối nắm bắt tình hình, tư tưởng của sinh viên, giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực giảng đường, lớp học và trong khuôn viên trường;

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tư an toàn trong trường học.

c. Công tác sinh viên

- Tổ chức thu nhận, quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên;

- Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về xác nhận sinh viên (đang học, đã học, kết quả rèn luyện, vay vốn, trợ cấp, miễn giảm học phí…). Đầu mối tiếp khách đến liên hệ xác minh thông tin sinh viên;

- Quản lý chung công tác đánh giá rèn luyện của sinh viên;

- Thu nhận hồ sơ miễn, giảm học phí; lập danh sách trình Hội đồng xét miễn giảm cho người học theo quy định;

- Cập nhật số lượng sinh viên vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường vào phần mềm quản lý sinh viên để làm cơ sở đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện;

- Cung cấp thông tin về gia đình người học đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đình chỉ, buộc thôi học;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó hiếu học.

d. Công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên

- Trực online kịp thời giải đáp những thắc mắc của sinh viên.

- Đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị giải quyết thắc mắc, khiếu nại của sinh viên. Theo dõi và quản lý các trang mạng xã hội kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực hoặc những hành vi vi phạm pháp luật trong sinh viên.

- Cung cấp cho sinh viên cần tư vấn thông tin chính xác, rõ ràng làm thay đổi nhận thức và quan điểm lệch lạc không đúng trong sinh viên.

- Hỗ trợ, giúp đỡ về mặt tâm lý, tình cảm, hiểu và làm yên lòng sinh viên.

- Hỗ trợ sinh viên cần tư vấn giải quyết những khác biệt và mâu thuẫn với những người khác và chính bản thân sinh viên.

- Hỗ trợ sinh viên cần tư vấn phân tích những khó khăn, tìm ra những giải pháp hành động và cuối cùng tìm được giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề.

- Hỗ trợ sinh viên cần tư vấn xác định các phương án, tự đưa ra quyết định cụ thể về cách giải quyết trong đời sống sinh hoạt, học tập và công tác.

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng trong cuộc sống, quy tắc ứng xử trong học tập, sinh hoạt phù hợp để sinh viên có thể quyết định trong suy nghĩ, tình cảm và hành vi.

e. Công tác kiểm soát phòng học và thống kê giờ dạy

- Chấm công giờ dạy của giảng viên; kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định của Nhà trường trong giảng dạy và học tập;

- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, thông báo kịp thời đến đơn vị có nhiệm vụ liên quan khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng;

- Phối hợp kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự tại khu vực giảng đường;

- Cập nhật, thống kê giờ dạy và công việc không phù hợp của giảng viên vào phần mềm quản lý giờ dạy;

- Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về thay đổi lịch báo giảng;

- Phối hợp với các đơn vị xác nhận thanh toán giờ dạy cho giảng viên;

- Tổng hợp báo cáo tình hình giảng dạy và học tập hàng tháng, năm trình Ban Giám hiệu; thống kê công việc không phù hợp chuyển Hội đồng xét thu nhập tăng thêm hằng tháng.

f. Công tác y tế

- Khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên; tư vấn chăm sóc sức khỏe;

- Phối hợp tổ chức khám sức khoẻ cho viên chức, người lao động và người học; quản lý hồ sơ khám sức khỏe;

- Đề xuất mua thuốc, trang thiết bị chuyên môn phục vụ công tác y tế;

- Tổ chức hướng dẫn cho sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu và tham gia bảo hiểm tai nạn thân thể; nhận và phát thẻ bảo hiểm cho sinh viên; hướng dẫn thực hiện thủ tục thanh toán bảo hiểm tai nạn;

- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương và các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Nhà trường triển khai công tác y tế trường học;

- Thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường.

g. Công tác giáo viên chủ nhiệm

- Theo dõi công tác GVCN.

- Định hướng nội dung sinh hoạt GVCN.

- Đầu mối phối hợp với các phòng ban chức năng, đơn vị đào tạo, giáo viên chủ nhiệm trong việc nắm bắt và cung cấp thông tin, kịp thời phổ biến các quy chế, quy định của nhà trường đến sinh viên một cách hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt GVCN.

Thông tin liên hệ: Văn phòng: Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên

-    Địa chỉ: Tầng trệt Nhà D, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 
-    Điện thoại: 0283 8940 390 – 136, 138.