Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Thư viện 01-09-2015

Website: lib.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: TRUNG TÂM THƯ VIỆN
Tên tiếng Anh: Library Center
Tên viết tắt: LIB

Tổ chức nhân sự:

- Giám đốc: ThS. Lê Đức Chí.
- Phó Giám đốc: Mai Thị Tâm.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Thư viện - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Văn phòng:  Nhà A, B & H - 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 940 390 - 130, 203
Email: thuvien@iuh.edu.vn

Quyết định thành lập

Phòng Thư viện được thành lập theo quyết định số 158/QĐ-TCHC ngày 07/08/2000. Đến năm 2003 thành lập Thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp 4 theo quyết định số 283/QĐ-TCHC ngày 25/8/2003. Đến năm 2005 thành lập Thư viện trường Đại học Công nghiệp TP.HCM theo quyết định số 13/QĐ-TCHC ngày 06/01/2005 trên cơ sở Thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp 4.

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý các hoạt động thông tin – thư viện;
 • Tổ chức và quản lý các hoạt động thông tin – thư viện. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và phục vụ bạn đọc;
 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện cho bạn đọc theo yêu cầu của Nhà trường;
 • Tổ chức và quản lý nhân sự, tài sản, các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ

 • Trung tâm Thư viện có trách nhiệm quản lý, bổ sung và bảo quản các tài liệu sách, báo, tạp chí, băng, đĩa, tài liệu điện tử, luận văn, luận án bảo vệ tại trường; các ấn phẩm của trường và các tài liệu lưu trữ khác. Hướng dẫn và bảo vệ tác quyền các tài liệu do Nhà trường quản lý;
 • Bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài;
 • Xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và các nguồn lực thông tin;
 • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin;
 • Hợp tác với các đơn vị trong Trường để bổ sung tài liệu, cơ sở dữ liệu có chất lượng;
 • Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin… cho cán bộ thư viện;
 • Tổ chức, quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu. Kiểm kê định kỳ hằng năm vốn tài liệu, cơ sở vật chất trang thiết bị Thư viện. Tiến hành thanh lọc ra khỏi kho những tài liệu lạc hậu, hư nát không còn giá trị sử dụng theo quy định của Nhà trường;
 • Quan hệ hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin trong và ngoài nước để trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ;
 • Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động theo tháng, học kỳ, hàng năm cho Ban Giám hiệu và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch;
 • Quản lý phòng Truyền thống và các phòng Nghiên cứu;
 • Quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ Thư viện tại cơ sở Thanh Hóa và Phân hiệu Quảng Ngãi;
 • Kết hợp với phòng Công tác sinh viên để in và cấp thẻ sinh viên mới hàng năm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Thư viện

Thông tin hoạt động và thành tựu nổi bật

- Tin học hóa toàn bộ hoạt động thông tin – thư viện; 
- Xây dựng và hoàn thiện thư viện điện tử;
- Đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, nghiên cứu của toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên toàn trường;
- Xây dựng mạng lưới liên kết hoạt động với các thư viện và trung tâm thông tin lớn trên cả nước;
- Thường xuyên tổ chức các sự kiện: trưng bày, triển lãm tài liệu, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tổ chức Ngày hội sách, cuộc thi viết về sách… nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn;
- Trung tâm Thư viện đạt được nhiều thành tích tiêu biểu như:

 • Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường ĐHCN TP. HCM năm học 2021 – 2022
 • Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Công thương Việt Nam năm học 2014 – 2015 theo quyết định số 25/QĐ-CĐCT 2015
 • 02 Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường ĐHCN TP. HCM năm học 2014 – 2015;
 • 02 Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường ĐHCN TP. HCM năm học 2012 – 2013;
 • Nhiều cá nhân được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp Bộ, bằng khen của Bộ Công Thương.

Chiến lược phát triển của Trung tâm Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là tổ chức xây dựng Trung tâm theo mô hình một Trung tâm Thông tin điện tử hiện đại.