NHÀ XUẤT BẢN

Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 03-05-2017

Website: nhaxuatban.IUH.EDU.VN

Tên đơn vị: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Tên tiếng Anh: INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HCM CITY PUBLISHING HOUSE

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: Lầu 1 Nhà C - Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại:  02838.940.390 (800)
Email:

Giới thiệu

Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh được thành lập theo Giấy phép số 481/GP-BTTTT ngày 08/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 433/ĐHCN-TCHC ngày 21/4/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

Chức năng - Nhiệm vụ

- Chức năng

Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Xuất bản phẩm chủ yếu:
- Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về lĩnh vực công nghiệp, kinh tế;
- Sách giáo trình, sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu khoa học của Trường
Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;
- Sách khoa học - công nghệ, kinh tế;
- Từ điển về công nghiệp, kinh tế.
Các xuất bản phẩm khác: Phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ; đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

Xuất bản, in ấn và phát hành giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu, tư vấn của Trường

- Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch xuất bản, in ấn và phát hành ngắn và dài hạn các ấn phẩm giáo trình, tài liệu tham khảo của Trường, sau khi Hiệu trưởng phê duyệt; Tổ chức biên tập, xuất bản sách chuyên khảo, các tài liệu tham khảo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ phục cho các nhà quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và các độc giả quan tâm.

Liên kết xuất bản các ấn phẩm khác như: bưu thiếp, tranh ảnh, lịch các loại, catalog, mẫu chứng chỉ, mẫu chứng từ.

Đội ngũ

Trong tổng số 09 cán bộ, nhân viên, có 03 Thạc sĩ; 03 đại học và dưới đại học.

Thông tin hoạt động & thành tựu nổi bật

Từ ngày thành lập (2010) đến nay, Nhà xuất bản luôn đảm nhận công việc xuất bản phẩm cho Trường Đại học Công nghiệp TP HCM như: giáo trình của các khoa, sách tham khảo, tài liệu phục vụ dạy học: Giáo dục định hướng, Niên giám, Sổ tay sinh viên, Sổ chủ nhiệm và các loại sổ sách khác. Xuất bản phẩm phục vụ các ngày lễ lớn của Trường như Kỷ yếu, Tạp chí Khoa học.

Ngoài ra, Nhà xuất bản còn liên kết xuất bản với đơn vị ngoài trường, đó là liên kết xuất bản Lịch các loại; liên kết xuất bản, in và phát hành các tài liệu phục vụ dạy học cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Trường Đại học Kinh tế Tp HCM….

Trong quá trình hoạt động của Nhà xuất bản luôn thực hiên tôn chỉ: ra sức phục vụ tốt nhất đối với đối tác trong và ngoài Nhà trường. Và, luôn thể hiện sự tri ân đối với lãnh đạo Nhà trường đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhà xuất bản có những bước đi vững chãi, tri ân đối với các khoa, phòng, ban của Trường; tri ân tất cả khách hàng, tất cả đối tác. Đó là điều kiện tiên quyết để Nhà xuất bản tiếp tục gặt hái nhiều thành quả trong tương lai.