Các Phân hiệu và Cơ sở

Hình ảnh hoạt động

ĐOÀN THỂ

Đoàn Thanh niên 01-09-2015

Website: youth.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh Communist Youth Union of the Industrial University of Ho Chi Minh City
Địa chỉ văn phòng​: Tầng hầm nhà D, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P4, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0283.8940 390 (252 - Văn phòng)
Email: youth@iuh.edu.vn
Zalo OA Đoàn thanh niên: https://zalo.me/doantniuh
Fanpage Đoàn thanh niên: https://www.facebook.com/doanthanhnien.iuh

Giới thiệu:

Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là cơ sở Đoàn tương đương cấp Quận (Huyện) trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. Tiền thân là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối cơ sở Bộ Công nghiệp, được tiếp nhận về trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh từ ngày 01/11/2007 theo quyết định số 136-QĐ/TCCS ngày 15/09/2007 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây, Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng Đoàn viên.

Tại thời điểm hiện tại, Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý 18 Đoàn Khoa/Viện/Phân hiệu Quảng Ngãi và 01 Đoàn Khối Cán bộ - Viên chức.

Chức năng - Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu Trường và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên trường; nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng uỷ và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở, các Chi Đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên.

- Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.


BCH Đoàn trường khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2024


Đảng ủy - Ban Giám hiệu trao tặng Bảng đồng cho Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh dòng chữ "Khát vọng - Tiên phong - Đổi mới - Phát triển"

Nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường khóa Xi, nhiệm kỳ 2022 - 2024:

1. Đ/c Huỳnh Phú Vinh - Bí thư Đoàn trường;
2. Đ/c Trương Công Hậu - Phó Bí thư Đoàn trường;
3. Đ/c Lê Văn Hoàng - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường;
4. Đ/c Vũ Trọng Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường;
5. Đ/c Nguyễn Hoàng Duy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường;
6. Đ/c Trần Bảo Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường;
7. Đ/c Nguyễn Công Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường;
8. Đ/c Nguyễn Trần Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường;
9. Đ/c Trần Thu Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường;
10. Đ/c Nguyễn Minh Tú Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
11. Đ/c Nguyễn Gia Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
12. Đ/c Trần Thanh Chiêu - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
13. Đ/c Phạm Nguyễn Tấn Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
14. Đ/c Ngô Thành Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
15. Đ/c Phạm Ngọc Kim Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
16. Đ/c Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
17. Đ/c Đặng Ngọc Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
18. Đ/c Phan Thị Thùy Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
19. Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
20. Đ/c Lê Thị Hoài Nhi - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
21. Đ/c Võ Hữu Sang - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
22. Đ/c Nguyễn Duy Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
23. Đ/c Nguyễn Lê Đăng Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
24. Đ/c Trần Thị Diệu Thiện - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
25. Đ/c Hồ Ngọc Thanh Hoài Thương - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
26. Đ/c Bùi Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
27. Đ/c Trà Nguyễn Quốc Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường;
28. Đ/c Lục Bảo Dương - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường;
29. Đ/c Đặng Quốc Đạt - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường;
30. Đ/c Đỗ Tấn Tài - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường.
(Danh sách cập nhật ngày 24/4/2023 sau Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường lần thứ 13)