Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

HIẾN PHÁP

Sống, làm việc

Theo Hiến pháp & Pháp luật

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

Bí thư

Phan Hồng Hải

Phó bí thư

Hoàng Đơ
Phạm Trung Kiên

Ủy viên thường vụ

Nguyễn Xuân Hồng
Huỳnh Trung Hiếu

Ủy viên ban chấp hành

Đàm Sao Mai
Nguyễn Thị Thương
Phạm Thị Quế Minh
Nguyễn Trung Dũng
Phạm Thanh Tùng
Lê Ngọc Sơn
Nguyễn Huy Phúc
Nguyễn Trường Thi
Phạm Việt Hùng
Huỳnh Phú Vinh