Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm 01-09-2015

Website: ibf.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Tên tiếng Anh: Institute of Biotechnology and Food Technology
Tên viết tắt: IBF

Giới thiệu chung:

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm là một trong các khoa lớn và phát triển cùng với lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh được thành lập năm 2008 trên cơ sở sáp nhập Khoa Công nghệ Thực phẩm và Viện Công nghệ Sinh học. Cán bộ và sinh viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm luôn phát huy vai trò tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và xã hội. Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm cung cấp các chương trình đào tạo hiện đại và thực tế nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành những kỹ sư, cử nhân có năng lực và đạo đức nghề nghiệp trong tương lai. Hơn nữa, Viện còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, góp phần hiệu quả vào việc phát triển khoa học và công nghệ. Các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Viện tập trung vào các lĩnh vực như: công nghệ chế biến thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch, Phân tích thực phẩm và hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm, Đánh giá cảm quan thực phẩm, công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y học …

Hiện nay Viện có tổng số cán bộ là 57 người, bao gồm  PGS,  Tiến sỹ,  Thạc sỹ và  cử nhân, kỹ sư được đào tạo chuyên môn về công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm trong và ngoài nước. Ngoài ra, Viện có đội ngũ chuyên gia cộng tác viên là những nhà khoa học đầu ngành thuộc lĩnh vực về kinh tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm và công nghệ môi trường.

Nhằm phục vụ mục tiêu giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Viện đã trang bị các phòng thí nghiệm bao gồm: Phòng thí nghiệm Vi sinh, Phòng thí nghiệm Hóa sinh, Hệ thống phòng thí nghiệm chế biến công nghệ thực phẩm, Hệ thống phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm, Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan thực phẩm, Phòng thí nghiệm vật lý thực phẩm, Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Động vật, Công nghệ sinh học thực vật, Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử, Vườn thực nghiệm Sinh học và hệ thống Phòng thí nghiệm thiết bị trung tâm với nhiều trang thiết bị tiên tiến…

 • Từ năm 2014 Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm triển khai áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO cho ngành Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học.
 • Từ năm 2013, Viện triển khai chương trình đào tạo tiên tiến cho ngành công nghệ thực phẩm và đến năm 2015, Viện triển khai chương trình đào tạo tiên tiến cho ngành công nghệ sinh học.
   
 • Từ năm 2016, Viện đã thực hiện triển khai kiểm định ABET cho 2 ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm và định hướng kiểm định cho các ngành đào tạo Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Dinh dưỡng và khoa học Thực phẩm
 • 2022, Chương trình Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm đạt kiểm định MOET (Bộ Giáo dục Đào tạo)
 • 2022, Chương trình Đại học ngành Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học đạt Kiểm định của Tổ chức ABET (Mỹ)
 • 2023, Các chương trình Đảm bảo chất lượng và An toàn Thực phẩm sẽ kiểm định AUN-QA
 • 2024, Các chương trình Dinh dưỡng và khoa học Thực phẩm sẽ kiểm định AUN-QA

Các lĩnh vực nghiên cứu tập trung:

 • Nghiên cứu, phát triển về khoa học thực phẩm, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch.
 • Triển khai ứng dụng, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm thực phẩm, chế phẩm sinh học, thử nghiệm các mô hình, thiết bị công nghệ thực phẩm và sinh học.
 • Công nghệ sinh học nông nghiệp, y dược
 • Quản lý chất lượng thực phẩm và an toàn thực phẩm
 • Đánh giá cảm quan thực phẩm và nghiên cứu người tiêu dùng
 • Phát triển sản phẩm thực phẩm

Các dịch vụ tư vấn, đào tạo ngắn hạn và chuyển giao công nghệ:

 • Nghiên cứu, phát triển về khoa học thực phẩm, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch. Triển khai ứng dụng, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm thực phẩm, chế phẩm sinh học, thử nghiệm các mô hình, thiết bị công nghệ thực phẩm và sinh học.
 • Dịch vụ khoa học & công nghệ:
  • Tư vấn, dịch vụ về khoa học và công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học.
  • Các khóa đào tạo ngắn hạn về An toàn thực phẩm và các khóa học chuyên đề.
  • Các khóa đào tạo về đánh giá chất lượng thực phẩm, nghiên cứu về người tiêu dùng thực phẩm
  • Thẩm định, phản biện các đề tài khoa học về công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học.
  • Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trên lĩnh vực đăng ký.
 • Hợp tác trong và ngoài nước các lĩnh vực công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học.

Ngành và bậc đào tạo:

Bậc Đại học

 • Ngành Công nghệ Thực phẩm
 • Công nghệ Sinh học
 • Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
 • Dinh dưỡng và khoa học Thực phẩm

Bậc Thạc sỹ

 • Ngành Công nghệ Thực phẩm
 • Công nghệ Sinh học

Bậc Tiến sỹ

 • Ngành Công nghệ Thực phẩm

Ngoài ra có các chương trình đặc biệt:

 • Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao ngành Công nghệ thực phẩm
 • Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao ngành Công nghệ sinh học

Thông tin liên hệ: