Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường 01-09-2015

Website: iesem.edu.vn

Tên đơn vị: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Tên tiếng Anh: Institute of Environmental Science, Engineering and Management

Thông tin liên hệ

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
Văn phòng: Lầu 9, 10 Nhà X - 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 221 673 75 - Fax: (028) 358 869 63
Email: iesem@iuh.edu.vn

Lịch sử phát triển

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường được thành lập từ ngày 01/12/2006 theo Quyết định số 2206/QĐ-ĐHCN ngày 20/11/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Tầm nhìn

Trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực môi trường theo định hướng ứng dụng, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sứ mạng

Viện KHCN & QLMT là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín của cả nước. Viện cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên môi trường, khoa học môi trường, phục vụ cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp vào sứ mệnh bảo vệ môi trường toàn cầu.

Mục tiêu và chính sách chất lượng của Viện

Đến năm 2020:

 • Viện có 14 tiến sĩ và 5 PGS.
 • Có 02 ngành cho đào tạo tiến sĩ, 4 ngành cho đào tạo đại học.
 • Hoàn thành các dự án quốc tế BIORIST (với CHLB Đức), RENEWABLE (với Bỉ), BOD (với Bỉ)
 • Đăng ký thêm 3 dự án quốc tế mới, ưu tiên hợp tác quốc tế về đào tạo (chương trình ERASMUS của châu ÂU)
 • Có dự án nghiên cứu thuộc hệ thống NAFOSTED.
 • Mỗi năm có số bài báo thuộc ISI và SCOPUS tăng dần.
 • Mỗi năm xuất bản các giáo trình phục vụ đào tạo.
 • Đầu tư chiến lược một số phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu với vốn đầu tư của Worlsbank

Đến năm 2025:

 • Viện có 20 tiến sĩ, 7 PGS và 2 GS.
 • Liên kết đào tạo tiến sĩ với một số nước có uy tín tại châu Âu, Úc và Mỹ.
 • Có 05 ngành cho đào tạo đại học.
 • Có ít nhất 05 dự án quốc tế được hoàn thành
 • Có 03 dự án nghiên cứu thuộc hệ thống NAFOSTED.
 • Mỗi năm có tối thiểu 10 bài báo thuộc ISI và SCOPUS
 • Xuất bản các sách chuyên khảo và sách tiếng Anh.

Chính sách chất lượng của Viện

 • Đổi mới, nâng tầm cao mới;
 • Năng động, hội nhập toàn cầu.

Giá trị cốt lõi của Viện (Core value)

 • Hợp tác quốc tế;
 • Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ;
 • Liên tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo;

Các chương trình đào tạo của Viện

Hệ đại học:

 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Khoa học môi trường
 • Công nghệ môi trường tăng cường tiếng Anh

Hệ cao học:

 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Khoa học và Quản lý môi trường liên kết với Đại học Liége (IMES)

Hệ tiến sĩ:

 • Quản lý tài nguyên và môi trường