Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Dịch vụ sinh viên

Dịch vụ sinh viên

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM luôn cung cấp các dịch vụ đào tạo đa dạng nhằm giúp sinh viên có nhiều cơ hội lựa chọn các chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và tạo cơ hội tối đa để sinh viên thành công trong nghề nghiệp.

Nhà trường coi trọng việc cung cấp cho sinh viên một con đường liên tục, liên thông dẫn đến cơ hội tăng cường học vấn, kỹ năng và làm việc trong suốt cuộc đời.

Sinh viên tham gia vào các khóa học của trường được tư vấn thường xuyên về cả định hướng nghề nghiệp và cơ hội tìm việc làm, giúp họ tìm hiểu và hội nhập cuộc sống đô thị, chỗ ở, vay vốn, phụ đạo và hướng dẫn phương pháp học tập.

Các trung tâm dịch vụ:

  • Trung tâm Giới thiệu Việc làm
  • Trung tâm Ngoại ngữ
  • Trung tâm Tin học
  • Nhà xuất bản
  • Trung tâm Học liệu - Xưởng in
  • Chi nhánh Ngân hàng
  • Nhà sách sinh viên
  • Nhà ăn
  • Ký túc xá