Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Ngoại ngữ 07-04-2022

Website: vstep.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Tên tiếng Anh: FOREIGN LANGUAGE CENTER
Tên viết tắt: FLC

Chức năng nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại  ngữ, đáp ứng nhu cầu người học.
 • Tuyển sinh và quản lý người học.
 • Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do Trung tâm tổ chức.
 • Tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng              cho Việt Nam (VSTEP).
 • Xây dựng chương trình liên kết đào tạo về ngoại ngữ với các tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định về liên kết đào tạo.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân  viên, giảng viên của Trung tâm.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển Trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ quản lý, giảng viên theo chiến lược phát triển của Trung tâm.
 • Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Thông tin liên hệ:

 • Văn phòng: Tầng trệt nhà B, số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. HCM.
 • Điện thoại: 0283 8940 390 (ext 151)
 • Email: vstep@iuh.edu.vn
 • Website: https://vstep.iuh.edu.vn