Các Phân hiệu và Cơ sở

Hình ảnh hoạt động

ĐOÀN THỂ

Hội Sinh viên 27-04-2020

Website: youth.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh: Viet Nam National Union of Students of the Industrial University of Ho Chi Minh City
Địa chỉ văn phòng​: Tầng hầm nhà D, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P4, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0283.8940 390 (252 - Văn phòng)
Email: vanphong@tuoitreiuh.com
Fanpage Hội Sinh viên: https://www.facebook.com/hoisinhvienIUH

Giới thiệu:

Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Tiền thân là Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp IV trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 23-QĐ/TƯHSV ngày 11/06/2004 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đổi tên thành Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh theo quyết định số 93-QĐ/TƯHSV ngày 12/09/2005 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Chức năng - Nhiệm vụ:

Tổ chức Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh có chức năng và nhiệm của một tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong trường Đại học được quy định trong Điều lệ Hội Sinh Viên Việt Nam, đồng thời gắn với những nhiệm vụ cụ thể do Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà Trường chỉ đạo. Chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh thể hiện qua các nhiệm vụ chính sau:

- Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh.

- Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

- Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

- Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Nhân sự Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2023 - 2025:

1. Trần Bảo Duy - Chủ tịch HSV Trường

2. Trần Thu Thảo - Phó Chủ tịch HSV Trường

3. Trương Ngọc Bảo Nhi - Phó Chủ tịch HSV Trường

4. Thái Thị Anh Thư - Ủy viên Ban Thư ký HSV Trường

5. Võ Mai Ngọc Tuyển - Ủy viên Ban Thư ký HSV Trường

6. Nguyễn Thanh Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

7. Nguyễn Thị Hoài Thương - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

8. Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

9. Lê Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

10. Vũ Nhật Dương - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

11. Trương Đăng Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

12. Dương Tường Long - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

13. Phạm Thị Bích Na - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

14. Huỳnh Thị Tuyết Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

15. Nguyễn Trung Khánh Phương - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

16. Huỳnh Thị Như Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

17. Lê Phạm Duy Tân - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

18. Nguyễn Thị Anh Thơ - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

19. Nguyễn Minh Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

20. Nguyễn Anh Thư - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường

21. Hồ Hữu Toàn - Ủy viên Ban Chấp hành HSV Trường.