Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Kết nối

Kết nối

Các kênh kết nối:

1. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

2. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên

3. Ban Liên lạc kết nối doanh nghiệp

4. Ban Liên lạc cựu sinh viên

Thông tin liên hệ:

Cơ sở chính (TP.HCM):

- Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38940390 Fax: (028) 38946268
- Website: www.iuh.edu.vn
- Email:

Phân hiệu Quảng Ngãi:

- Địa chỉ: 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
- Điện thoại:(0255) 3250075, (0255) 3713858 - Fax: (0255) 3713858
- Website: http://qn.iuh.edu.vn

Cơ sở Thanh Hóa:

- Địa chỉ: Xã Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: (0237) 3675092 - Fax: (0237) 3675350
- Website: http://th.iuh.edu.vn