Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Quản trị 01-09-2015

Website:

Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN TRỊ
Tên tiếng Anh: Office of Facilities Management
Tên viết tắt:
Slogan:

Tổ chức nhân sự:

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Quý Tuấn

- Phó trưởng phòng: Đinh Hồng Nam

Chức năng nhiệm vụ:

a) Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện việc quản lý toàn bộ hệ thống của trường về công tác quản trị, quản lý toàn bộ thiết bị của Trường, quản lý công tác đầu tư xây dựng.

Chức năng quản lý thiết bị:

- Quản lý toàn bộ hệ thống điện trong Trường.
- Quản lý toàn bộ hệ thống cấp thoát nước trong Trường.
- Quản lý toàn bộ các công trình kiến trúc trong Trường.
- Tổng hợp, báo cáo, tư vấn về tình hình thiết bị, máy móc, công trình kiến trúc trong Trường.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trang thiết bị của Trường.

Chức năng quản trị:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý cơ sở hạ tầng của Trường. Phòng Quản trị chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác:

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật của Trường bao gồm: đất đai, nhà cửa, lớp học, phòng làm việc, hội trường, phòng thí nghiệm, xưởng, hệ thống giao thông nội bộ.
- Lập kế hoạch, giám sát, tổ chức thực hiện sửa chữa nhỏ nhằm duy trì chức năng, chống xuống cấp của cơ sở vật chất được quản lý.

b) Nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng quản lý hệ thống thiết bị, máy móc:

- Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác quản lý thiết bị, máy móc, vật tư, hóa chất, điện thoại cho tất cả các đơn vị trong Trường;
- Tổ chức và triển khai sửa chữa, bảo trì, công tác kiểm kê, thanh lý thiết bị;
- Tổ chức và triển khai lắp đặt, sửa chữa điện thoại, mạng internet, các thiết bị văn phòng trong Trường.

Thực hiện chức năng quản lý hệ thống điện:

- Tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì, thay thế  hệ thống điện tổng thể trong Trường;
- Tổ chức và triển khai sửa chữa, lắp đặt và cung cấp nguồn điện; lắp đặt, theo dõi và ghi số công tơ đo đếm điện năng tiêu thụ cho tất cả các đơn vị trong Trường.

Thực hiện chức năng quản lý hệ thống cấp nước:

- Tổ chức quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống cấp thoát nước trong Trường;
- Tổ chức và triển khai sửa chữa, lắp đặt và cung cấp nguồn nước; lắp đặt, theo dõi và ghi số công tơ đo đếm nước tiêu thụ của Trường cho tất cả các đơn vị trong Trường.

Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo, tư vấn:

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo và tư vấn về tình hình thiết bị, điện, nước, điện thoại, các thiết bị văn phòng trong Trường.
- Tham gia Ban quản lý công sản, các Hội đồng, các Tổ công tác có liên quan đến chức năng quản lý được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Thực hiện chức năng quy hoạch, xây dựng, triển khai các dự án đầu tư:

- Xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn trang thiết bị trong Trường;
- Phối hợp Tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị theo các dự án và theo các đề tài nghiên cứu khoa học.

Thực hiện chức năng quản trị:

- Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh... thuộc phạm vi diện tích nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc Trường quản lý.
- Quản lý toàn bộ hệ thống nhà: nhà làm việc, xưởng trường, phòng thí nghiệm, lớp học, hội trường, phòng khách, câu lạc bộ, sân bãi thể dục thể thao... trong khu đất thuộc trường quản lý;
- Quản lý, tu sửa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp thoát nước trong khuôn viên Trường.
- Lập kế hoạch tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất của trường phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.
- Phối hợp lập kế hoạch sửa chữa và mua sắm đồ gỗ, trang bị nội thất, đảm bảo tiện nghi phòng ốc phục vụ cho công tác và học tập của viên chức, sinh viên toàn Trường.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt và phòng cháy chữa cháy của Trường.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng & Quản lý dự án, Ban Quản lý công trình thực hiện tốt công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của Trường.
- Trưởng phòng Quản trị (hoặc Phó Trưởng phòng) là uỷ viên thường trực của các Hội đồng về các công trình xây dựng; phòng chống bão lụt, phòng cháy, chữa cháy... của Trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Thông tin liên hệ:

Tầng trệt nhà B, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 38940390 – số nội bộ 140.