Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Viện Tài chính - Kế toán 21-09-2023

Website: SFA.IUH.EDU.VN

Tên đơn vị: VIỆN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Tên tiếng Anh: School of Finance and Accounting
Tên viết tắt: SFA

Chức năng:
Đảm nhiệm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học các ngành thuộc nhóm ngành Tài chính, Kế toán và Kiểm toán;
- Đảm nhiệm công tác xây dựng chương trình đào tạo, cải tiến chương trình đào tạo;
- Đảm nhiệm công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo quy định.

Nhiệm vụ:
​- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập tốt nghiệp, các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường. Thực hiện kiểm tra, thi các môn học thường xuyên theo tiến độ giảng dạy;
- Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Viện theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu giảng dạy; tổ chức nghiên cứu nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng viên; tham gia hội thảo chuyên đề, hội giảng; dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên theo học kỳ, năm học, khóa học;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo;
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Viện quản lý;
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp;
- Tư vấn tài chính, kế toán, quản lý doanh nghiệp.