Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Bài viết cùng chuyên mục

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và Thể chất 01-09-2015

Website: qptc.iuh.edu.vn​

Tên đơn vị: TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & THỂ CHẤT
Tên tiếng Anh: Centre of National Defence and Physical Education
Tên viết tắt:
Slogan:

Thông tin liên hệ:

-    Văn phòng: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & Thể chất
-    Điện thoại: (028) 38 940 390 - 135
-    Email: qptc@iuh.edu.vn