Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Tổ chức - Hành chính 01-09-2015

Website: PTCHC.Iuh.edu.vn

Tên đơn vị: PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Tên tiếng Anh: Office of Human Resources and Administration

Chức năng nhiệm vụ:

- Quản lý công tác tổ chức, nhân sự, hành chính trong toàn trường (chuẩn bị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng);
- Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của nhà trường;
- Công tác tuyển dụng công chức, viên chức, giảng viên;
- Công tác hưu trí, thôi việc, nghỉ việc, chế độ chính sách đối với người lao động;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên (chuẩn bị hồ sơ nhân sự đề bạt cán bộ, phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận);
- Làm lịch tuần, tháng, quý, năm;
- Quản lý con dấu;
- Báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác của nhà trường;
- Quản lý công tác văn thư lưu trữ công văn giấy tờ của nhà trường;
- Tiếp nhận và phát hành các loại công văn giấy tờ trong trường và ra ngoài trường;
- Tiếp nhận và phân phối bưu phẩm, thư từ cho CB, GV, CNV và HSSV;
- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm;
- Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với nhà trường;
- Photo các loại công văn, giấy tờ phục vụ Ban giám hiệu;
- Quản lý các phương tiện vận tải trong toàn trường;
- Điều động, sử dụng các loại phương tiện vận tải;
- Chăm lo các điều kiện làm việc và phục vụ các đồng chí lãnh đạo nhà trường;
- Cấp nước uống cho Ban giám hiệu;
- Phục vụ các hội nghị, hội thảo, chuẩn bị các cuộc họp của Ban giám hiệu;
- Công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ, tự vệ và quốc phòng, an toàn lao động;
- Phụ trách các buổi liên hoan họp mặt của nhà trường;
- Ký các loại công văn, giấy tờ theo sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng;
- Quản lý ISO của phòng;
- Quản lý lao động và tiền lương, công tác bảo hiểm xã hội;
- Công tác đề nghị, thanh tra, giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến CB, GV, CNV và HSSV toàn trường;
- Chuẩn bị hồ sơ xét tuyển công chức, viên chức trình hội đồng xét duyệt;
- Cấp giấy phép cho viên chức và giảng viên theo chế độ;
- Cấp giấy chứng nhận CB, GV, CNV;
- Công tác khen thưởng và kỷ luật;
- Công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Thông tin liên hệ:

-    Văn phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính
-    Địa chỉ: Nhà E, Trường ĐHCN TP.HCM (Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)
-    Điện thoại: 0283.8940390 – 119
-    Fax: 0283.8946268
-    Email: ptchc@iuh.edu.vn