Các Phân hiệu và Cơ sở

Hình ảnh hoạt động

ĐOÀN THỂ

Công đoàn 01-09-2015

Website: congdoan.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: CÔNG ĐOÀN
Tên tiếng Anh: Labour Union

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là tổ chức chính trị – xã hội trong Nhà trường, là thành viên trong hệ thống Công đoàn Công Thương Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Trường đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu chăm lo đời sống và động viên cán bộ, viên chức, người lao động vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chức năng - Nhiệm vụ:
Công đoàn Trường đại diện cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên (gọi chung là người lao động), có nhiệm vụ phối hợp cùng Ban Giám hiệu chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị trong Nhà trường; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ:
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM hiện có 1.346 đoàn viên, trong đó có 635 là nữ, sinh hoạt tại 42 tổ công đoàn, bao gồm cả Phân hiệu Quảng Ngãi và Cơ sở Thanh Hóa. Ban Chấp hành nhiệm kỳ XVI (2023 - 2028) gồm 09 đồng chí, Ban thường vụ có 03 đồng chí. Cán bộ Công đoàn là những người nhiệt tình, tâm huyết với công tác xã hội, được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ XVI (2023-2028)