Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Đội ngũ

Đội ngũ

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM có đội ngũ cán bộ - giảng viên là 1.380 người, trong đó có 1.022 giảng viên cơ hữu. Ngoài ra, Nhà trường mời hàng trăm giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các học viện và những cán bộ khoa học kỹ thuật đang công tác tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đa dạng hóa các nguồn lực giảng dạy. Đã có trên 97% giảng viên có trình độ sau đại học với 06 giáo sư, 28 phó giáo sư; 213 tiến sĩ; 746 thạc sĩ (trong đó có 153 người đang làm nghiên cứu sinh) (Dữ liệu cập nhật đến ngày 05.03.2021). Nhiều giảng viên tham gia các công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ, cấp thành phố và cấp nhà nước. Trong những năm gần đây, nhà trường đã qui tụ được một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ, có năng lực chuyên môn, có khả năng sư phạm tốt, đó là nguồn lực tiềm năng để bổ sung vào đội ngũ sư phạm những người giỏi, tâm huyết, yêu nghề và là đội ngũ nòng cốt cho quá trình phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.


Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư
 

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh