TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chất lượng cao (mô hình Kosen - Nhật Bản) 22-09-2014

Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chất lượng cao (mô hình Kosen - Nhật Bản):