Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Cơ sở Thanh Hóa - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Cơ sở Thanh Hóa - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Website: th.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: CƠ SỞ THANH HÓA
Tên tiếng Anh: IUH Thanh Hoa Campus
Tên viết tắt:
Slogan:Địa chỉ: Xã Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.675.092 - Fax: 02373.675.350
Email: dhcn36@iuh.edu.vn