Đoàn cán bộ quản lý IUH thăm và làm việc tại Lào 28-05-2019

Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác Lào, Đoàn cán bộ Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) do TS. Nguyễn Thiên Tuế - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - dẫn đầu đã có chuyến công tác Lào từ ngày 21/5/2019 đến ngày 26/5/2019 để đến thăm và làm việc với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Thể thao Lào), Vụ Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ Lào), Trường Đại học Quốc gia Lào, Trường Đại học  Souphanouvong. Tham gia đoàn công tác có TS. Phan Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các Phòng, Khoa và Viện của Trường.

Đoàn cán bộ IUH tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

1. Làm việc với các Vụ Giáo dục Đại học:

Tiếp đón và làm việc với Đoàn là TS. Khamphao Chanphengxay – Phó Vụ trưởng Vụ Đại học  và Ông Seng Xiongchunou – Phó Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ Giáo dục và Thể thao, Lào) cùng Trưởng các phòng ban của Vụ. Hai bên đã chia sẻ và thảo luận về các kinh nghiệm, chương trình và dự án hợp tác quốc tế. Nhà trường sẽ cấp cho Vụ Giáo dục Đại học 40 suất học bổng để tuyển chọn công dân Lào sang đào tạo tại Trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Thể thao Lào) đã chia sẻ các dự án quốc tế tài trợ của ADB và hy vọng sẽ hợp tác với IUH để triển khai trong tương lai. Vụ cam kết sẽ hỗ trợ và tăng cường hợp tác với Trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh và là cầu nối để Trường kết nối với các Trường ĐH ở Lào.

Đoàn cán bộ IUH làm việc với Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Thể thao Lào)

2. Làm việc với Vụ Đổi mới Sáng tạo:

Tiếp đón và làm việc với Đoàn là Ông Soumana Choulamany -Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng (Bà Khamnhong Sichanthavong, ông Vilaysone Bouphalat, Ông Sengchan Phasayaseng) và Trưởng các Phòng/Ban chức năng của Vụ. Hai bên đã thảo luận và chia sẻ các kinh nghiệm, chương trình và dự án hợp tác quốc tế. Trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ đào tạo cán bộ của Vụ và phối hợp với Vụ (cùng các đơn vị liên quan) để hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các đề tài cấp nhà nước và hợp tác quốc tế.

Đoàn cán bộ IUH làm việc với Vụ Đổi mới Sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ Lào)

Đoàn cán bộ IUH chụp hình lưu niệm với Vụ Đổi mới Sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ Lào)

3. Làm việc với Đại học Souphanouvong:

Làm việc với Đoàn là PGS.TS. Khamphay Sisavanh - Hiệu trưởng  và Trưởng các Phòng/Khoa của Trường. Hai trường đã thảo luận và chia sẻ các nội dung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao nâng lực đội ngũ, xây dựng chương trình và các chương trình trao đổi sinh viên.  Các Khoa/Viện của hai trường đã thảo luận các chương trình hợp tác cụ thể trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên. Hai trường đã ký kết chương trình hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao nâng lực đội ngũ, xây dựng chương trình và các chương trình trao đổi sinh viên.

Hiệu trưởng Trường ĐH Souphanouvong đón tiếp Đoàn cán bộ IUH

Hai trường đã ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên

4. Làm việc với Đại học Quốc  gia Lào:

Làm việc với Đoàn là GS.TS. Somsy Gnophanxay - Hiệu trưởng  và các Trưởng Phòng/Khoa. Hai trường đã thảo luận và đề xuất các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình trao đổi sinh viên, kiểm định quốc tế.  Các Khoa/Viện của hai trường cũng trao đổi và chia sẻ các nội dung cụ thể cho các chương trình hợp tác. Hai Trường đã thống nhất triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới về các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên, kiểm định giáo dục.

ĐH Quốc gia Lào tiếp đón Đoàn cán bộ IUH

Đoàn cán bộ IUH làm việc với ĐH Quốc gia Lào

Nhân chuyến công tác, Đoàn cán bộ IUH cũng đã đến thăm các Trường cao đẳng của Lào (Trường Cao đẳng Bách Khoa và Trường Cao đẳng Lào Đức). Nhà trường cũng cấp một số học bổng để để đào tạo giảng viên của các Trường cao đẳng này. Ban Giám hiệu cùng cán bộ chủ chốt của các Trường cao đẳng này cũng rất vui mừng được đón tiếp đoàn cán bộ của Trường.