Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Công tác sinh viên 01-09-2015

Website: ctsv.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Tên tiếng Anh: Office of Student Affairs
Tên viết tắt: P.CTSV
Trưởng phòng: Hoàng  Đơ
Phó trưởng phòng: Vũ Đình Lê, Trần Thị Tình

1. Chức năng

 • Tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện các hoạt động về chính trị, tư tưởng, quản lý sinh viên, công tác y tế;
 • Kiểm tra, theo dõi việc chấp hành nền nếp, kỷ cương trong giảng giảng dạy và học tập, tình hình an ninh trật tự, cơ sở vật chất trên khu vực giảng đường.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác chính trị, tư tưởng

 • Theo dõi tình hình chính trị, tư tưởng của sinh viên
 • Tổng hợp báo cáo Đảng ủy, ban Giám hiệu kết quả theo dõi và đề xuất các biện pháp giải quyết những vấn đề liên quan công tác chính trị, tư tưởng.

b. Công tác sinh viên

 • Tổ chức thu nhận, quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên;
 • Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về xác nhận sinh viên (đang học, đã học, kết quả rèn luyện, vay vốn, trợ cấp, miễn giảm học phí…), đầu mối tiếp khách đến liên hệ xác minh thông tin sinh viên;
 • Quản lý chung công tác đánh giá rèn luyện của sinh viên;
 • Thu nhận hồ sơ miễn giảm học phí, lập danh sách trình Hội đồng xét miễn giảm cho người học theo quy định;
 • Cập nhật số sinh viên vi phạm nội quy, quy định Nhà trường vào phần mềm quản lý sinh viên Trường làm cơ sở đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện;
 • Phối hợp với các khoa, viện, Phòng Đào tạo tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định phân công giảng viên làm công tác chủ nhiệm;
 • Thường trực hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên;
 • Tiếp nhận, giải đáp ý kiến thắc mắc của sinh viên liên quan việc học tập, rèn luyện và các phản ánh khác;
 • Cung cấp thông tin về gia đình người học những trường hợp vi phạm kỷ luật hình thức cảnh cáo, đình chỉ, buộc thôi học;
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó hiếu học.

c. Công tác kiểm soát phòng học

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên; Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định Nhà trường trong giảng dạy và học tập;
 • Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, thông báo kịp thời đến đơn vị có nhiệm vụ liên quan khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng;
 • Phối hợp kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên khu vực giảng đường.

d. Công tác thống kê giờ dạy

 • Cập nhật, thống kê giờ dạy và công việc không phù hợp của giảng viên vào hệ thống phần mềm giờ dạy Trường;
 • Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về thay đổi lịch báo giảng;
 • Phối hợp với các đơn vị xác nhận thanh toán giờ dạy cho giảng viên;
 • Tổng hợp báo cáo tình hình giảng dạy và học tập trên giảng đường hàng tháng, năm trình Ban Giám hiệu Nhà trường; thống kê công việc không phù hợp chuyển Hội đồng xét thu nhập tăng thêm hàng tháng.

e. Công tác y tế

 • Phụ trách trạm y tế;
 • Khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên; tư vấn chăm sóc sức khỏe;
 • Phối hợp tổ chức khám sức khoẻ cho viên chức, người lao động và người học; quản lý hồ sơ khám sức khỏe;
 • Đề xuất mua thuốc, trang thiết bị chuyên môn phục vụ công tác y tế;
 • Tổ chức hướng dẫn cho sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu và tham gia bảo hiểm tai nạn thân thể; nhận và phát thẻ bảo hiểm cho sinh viên; hướng dẫn thực hiện thủ tục thanh toán bảo hiểm tai nạn;
 • Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương và các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Nhà trường triển khai công tác y tế trường học;
 • Thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Thông tin liên hệ: Văn phòng: Phòng Công tác sinh viên

-    Địa chỉ: Tầng trệt Nhà D, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 
-    Điện thoại: 0283 8940 390 – 136, 138.