Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Kết nối doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm 01-06-2023

Website: kndn.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Tên tiếng Anh: ENTERPRISE COLLABORATION AND JOB SUPPORT CENTER
Tên viết tắt: ECC

Tổ chức nhân sự

1. Chức năng

- Phát triển mạng lưới doanh nghiệp, mạng lưới cựu sinh viên nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập, kiến tập và học bổng cho sinh viên;

- Tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn cho doanh nghiệp, cựu sinh viên và người lao động; Giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên toàn trường.

- Quản lý, tổ chức và giảm sát các hoạt động phục vụ cộng đồng của toàn trường.

2. Nhiệm vụ

- Kết nối doanh nghiệp: Giới thiệu việc làm, thực tập, kiến tập, học bổng và du học cho sinh viên; Hàng năm, tổ chức ngày hội tuyển dụng, việc làm và hội thảo doanh nghiệp.

- Kết nối Cựu sinh viên: Phối hợp với các đơn vị đào tạo phát triển mạng lưới Cựu sinh viên và tổ chức các hoạt động về Cựu sinh viên toàn trường.

- Đào tạo ngắn hạn: Triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp, cựu sinh viên và người lao động.

- Đào tạo Kỹ năng mềm: Triển khai giảng dạy các học phần Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức định kỳ tập huấn Kỹ năng viết CV - Phỏng vấn cho sinh viên toàn trường.

- Hoạt động phục vụ cộng đồng: Quản lý, tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng của toàn trường. Định kỳ báo cáo, đánh giá và cải tiến công tác phục vụ cộng đồng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Thông tin liên hệ:

- Văn phòng: Tầng trệt, Nhà A

- Điện thoại: 028. 3894. 0390 (178); 028. 3985. 5789

- Hotline kết nối doanh nghiệp: 0906.620.858

- Email: ketnoidoanhnghiep@iuh.edu.vn

- Website: kndn.iuh.edu.vn

- Chuyên trang việc làm: kdnd.iuh.edu.vn/vieclam

- Fanpage: facebook.com/KNDNGTVL