BA CÔNG KHAI

Ba công khai Năm học 2016-2017 14-09-2017

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM công khai những thông tin theo quy định như sau:

01 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
02 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
03 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông
04 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
05 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính
06 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
07 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
08 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
09 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học
10 - Ngành Kỹ thuật Điện tử
11 - Ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng
12 - Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
13 - Ngành Công nghệ Sinh học
14 - Ngành Công nghệ Thực phẩm
15 - Ngành Công nghệ Chế tạo máy
16 - Ngành Công nghệ May
17 - Ngành Công nghệ Môi trường
18 - Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
19 - Ngành Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm
20 - Ngành Kế toán
21 - Ngành Khoa học máy tính
22 - Ngành Khoa học môi trường
23 - Ngành Kiểm toán
24 - Ngành Kinh doanh quốc tế
25 - Ngành Luật kinh tế
26 - Ngành Luật quốc tế
27 - Ngành Ngôn ngữ anh
28 - Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
29 - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
30 - Ngành Quản trị khách sạn
31 - Ngành Quản trị kinh doanh
32 - Ngành Quản trị marketing
33 - Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
34 - Ngành Tài chính doanh nghiệp
35 - Ngành Tài chính ngân hàng
36 - Ngành Thiết kế thời trang
37 - Ngành Thương mại điện tử