TUYỂN SINH

Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 1 năm 2020, lớp đặt tại Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 02-06-2020