TUYỂN SINH

Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 1 năm 2020, lớp đặt tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM 07-08-2020