TUYỂN SINH

Thông báo v/v công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2023 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2023 06-07-2023