TUYỂN SINH

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh bậc Đại học hệ chính quy năm 2021 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 25-08-2021