TUYỂN SINH

Thông báo điểm trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2020 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 07-09-2020