Nhóm nghiên cứu - Chìa khoá thúc đẩy nghiên cứu khoa học tại IUH 29-09-2021

Nhận thức rõ tầm quan trọng của các các nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học như một trong những giải pháp đột phá nâng cao tiềm lực, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế, năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc thành lập các Nhóm nghiên cứu tiềm năng và Nhóm nghiên cứu mạnh tại trường.

Hội đồng tư vấn xét chọn Nhóm nghiên cứu mạnh và Nhóm nghiên cứu tiềm năng họp thông qua hình thức trực tuyến

Chỉ trong thời gian 02 tháng triển khai nhận hồ sơ đăng ký, Nhà trường đã nhận được 05 Hồ sơ thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ở cả hai hướng nghiên cứu ứng dụng và khoa học cơ bản; 10 hồ sơ thành lập các nhóm nghiên cứu tiềm năng tập trung ở các ngành thế mạnh của trường như Cơ Khí, Điện- Điện tử, Xây dựng, Hóa – Sinh – Môi trường và Kinh tế.

Nhóm nghiên cứu tiềm năng trình bày trước Hội đồng thẩm định xét duyệt

Với Thành viên Hội đồng thẩm định xét duyệt là các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Trường, có học vị từ tiến sĩ trở lên, với lĩnh vực chuyên môn, trong tháng 9-10/2021, Hội đồng sẽ họp cùng các nhóm nghiên cứu để chọn ra những nhóm có năng lực nghiên cứu tốt, tạo ra môi trường khoa học thuận lợi nhất để các nhà khoa học trao đổi học thuật, tập hợp lực lượng và cùng nhau tiếp cận, giải quyết các vấn đề mới của khoa học, và qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học – công nghệ, đào tạo nghiên cứu sinh.

Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh của Viện Môi trường

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Nhà trường cũng đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động Nghiên cứu khoa học tại trường như rút ngắn thủ tục hành chính, thủ tục tài chính để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh – quyết toán các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học ở Trường; Ứng dụng Công nghệ thông tin vào khai báo thông tin và lập dự toán tài chính; Tăng ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên bằng các khóa đào tạo, tập huấn về khoa học, công nghệ, công bố khoa học; đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu khoa học: đề tài, dự án, vườn ươm, câu lạc bộ; hỗ trợ công tác đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm nghiên cứu; hỗ trợ công tác chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và công nghệ...

Sơ đồ tăng trưởng bài báo ISI-Scopus giai đoạn 2016 – 2020

Kết quả là những năm vừa qua, số lượng các bài báo khoa học công bố trên các Tạp chí khoa học quốc tế tại Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh liên tục tăng. Hy vọng với việc thành lập các nhóm nghiên cứu, trong thời gian tới Hoạt động Nghiên cứu khoa học tại IUH sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới.