Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Kết nối doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm 01-06-2023

Website: htsv.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Tên tiếng Anh: 
Tên viết tắt: 

Tổ chức nhân sự

- Giám đốc: Lê Đình Vũ

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Châu

1. Chức năng

- Xây dựng và phát triển mạng lưới doanh nghiệp, mạng lưới cựu sinh viên nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập, thực tế và học bổng cho sinh viên;

- Thực hiện tổ chức các hoạt động tư vấn cho sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học, tâm sinh lý, hướng nghiệp, khởi nghiệp;

- Tổ chức giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên toàn trường.

2. Nhiệm vụ

- Kết nối doanh nghiệp hỗ trợ tuyển dụng, hội thảo doanh nghiệp;

- Tổ chức ngày hội tuyển dụng, việc làm hàng năm;

- Hỗ trợ sinh viên về thực tập, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin về tuyển dụng từ doanh nghiệp cho sinh viên toàn trường;

- Tư vấn sinh viên về học vụ, học bổng, sức khỏe-tâm lý.

- Tổ chức các chuyên đề về tâm lý, quan hệ giao tiếp, kỹ năng sống;

- Phối hợp với các đơn vị để giải quyết những công việc liên quan đến sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Thông tin liên hệ:

- Văn phòng: Tầng trệt, Nhà A

- Điện thoại: 028. 3894. 0390 (178); 028. 3985. 5789

- Hotline tư vấn & hỗ trợ sinh viên: 0906.620.858

- Email: tuvanhotrosv@iuh.edu.vn

- Website: htsv.iuh.edu.vn

- Chuyên trang việc làm: htsv.iuh.edu.vn/vieclam

- Fanpage: facebook.com/TTTVHTSV