MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Hình ảnh lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu Quảng Ngãi 12-10-2015