MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Hình ảnh hoạt động năm 2015 12-10-2015