Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 07-12-2022

Ngày 06/12/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi khảo sát sơ bộ có sự tham gia của PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Đức Nghĩa – Trưởng Đoàn đánh giá ngoài, ThS. Hoàng Thọ Phú - Thư ký cùng các thành viên của Đoàn đánh giá ngoài.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá ngoài, có TS. Phan Hồng Hải – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá. GS.TS. Lê Văn Tán – Phó Hiệu trưởng- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tự đánh giá, PGS.TS. Đàm Sao Mai- Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Nhà trường cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá, các nhóm chuyên trách và đại diện các đơn vị trong trường.

TS. Phan Hồng Hải và TS. Nguyễn Đức Nghĩa ký kết biên bản ghi nhớ

Tại buổi làm việc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất của nhà trường: giảng đường, phòng thực hành thí nghiệm, phòng ban, trung tâm, đơn vị đào tạo; điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên; kiểm tra sơ bộ các hồ sơ minh chứng, nhằm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Đoàn đánh giá ngoài khảo sát cơ sở vật chất của Nhà trường

Thông qua khảo sát sơ bộ, Đoàn đánh giá đã góp ý, trao đổi, thống nhất với Nhà trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn, thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan.

Toàn cảnh phiên làm việc

Kết thúc buổi làm việc, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm định chất lượng – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Biên bản ghi nhớ khảo sát sơ bộ. Theo đó, thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 20/12 đến ngày 24/12/2022.

Một số hình ảnh tại buổi khảo sát sơ bộ: