Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý 10-05-2023

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5 năm 2023 đã tổ chức các buổi lễ “Trao quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, giao phụ trách Khoa đối với viên chức quản lý cho các đơn vị trực thuộc”.

Các quyết định nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý trong các đơn vị đào tạo, đơn vị hành chính - được trao cho các đơn vị: Khoa Thương mại và Du lịch; Khoa Công nghệ Cơ khí; Khoa Công nghệ Động lực; Khoa Kỹ thuật Xây dựng; Khoa Ngoại ngữ; Trung tâm Thư viện; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên.

Bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị hành chính và đơn vị đào tạo

Sáng ngày 04/05, ông Phạm Trung Kiên đã thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý đối với đơn vị Khoa Thương mại và Du lịch, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường giữ chức vụ Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa. 


Bà Đàm Sao Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Thương mại Du lịch ông Nguyễn Quốc Cường.

Vào ngày 05/05, Nhà trường đã tổ chức lễ Bổ nhiệm Viên chức quản lý đối với các đơn vị gồm: Khoa Công nghệ Cơ khí; Khoa Công nghệ Động lực; Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Khoa Ngoại ngữ.


Ông Nguyễn Viễn Quốc (ôm hoa) nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa Công nghệ Cơ khí.


Ông Huỳnh Trung Hiếu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Công nghệ Động lực cho ông Đặng Tiến Phúc (ở giữa) và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó khoa Công nghệ Động lực cho ông Võ Tấn Châu (bên phải).


Ông Huỳnh Trung Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng cho ông Nguyễn Thanh Việt (giữa).


Ông Huỳnh Trung Hiếu trao Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Khoa Ngoại ngữ cho ông Nguyễn Trường Sa (phải).

Bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị hành chính và đơn vị đào tạo

Cũng trong ngày 05/05, đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại đối với Viên chức quản lý tại các đơn vị hành chính của Nhà trường, bao gồm: Trung tâm Thư viện, Phòng Khảo thí, Đảm bảo Chất lượng, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên.


Ông Huỳnh Trung Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm lại cho ông Lê Đức Chí (giữa) chức vụ Giám đốc và bà Mai Thị Tâm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thư viện.


Ông Huỳnh Trung Hiếu trao Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Khảo Thí và Đảm bảo Chất lượng cho ông Nguyễn Huy Phúc (trái).


Ông Huỳnh Trung Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên cho bà Nguyễn Thị Châu.