IUH nhận giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh 02-04-2024

Ngày 28/3/2024, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 19 (mở rộng). Hội nghị nhằm tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023; sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở và tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Về phía Đại học Công nghiệp TP.HCM có đồng chí Huỳnh Trung Hiếu – UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường, đồng chí Hoàng Đơ – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Chính trị và Hỗ trợ sinh viên.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; Tổ chức cơ sở đảng có thành tích tốt trong công tác phát triển đảng viên mới; Tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ; Tổ chức cơ sở đảng có thành tích tốt trong công tác Văn phòng cấp ủy; có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga – Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Trong dịp này, Đại học Công nghiệp TP.HCM đã vinh dự nhận 05 giấy khen của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga – Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng giấy khen cho tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2023 (Đồng chí Huỳnh Trung Hiếu – UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường nhận Giấy khen – đứng bên phải)

Đồng chí Hà Thị Hồng Hải, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối trao tặng giấy khen cho tập thể Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 Đồng chí Hoàng Đơ – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Chính trị và Hỗ trợ sinh viên nhận Giấy khen – đứng bên phải

Về tập thể:

  • Đảng bộ Đại học Công nghiệp TP.HCM đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”
  • Đảng bộ Đại học Công nghiệp TP.HCM đã có thành tích tốt trong công tác phát triển đảng viên mới
  • Đảng bộ Đại học Công nghiệp TP.HCM có thành tích tốt trong công tác Văn phòng cấp ủy
  • Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Đại học Công nghiệp TP.HCM đã có có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Về cá nhân: Đồng chí Phạm Thị Quế Minh – Đảng Ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy Đại học Công nghiệp TP.HCM đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Có được những thành tích này là nhờ vào quá trình thay đổi tích cực trong công tác Đảng vụ và công tác phát triển Đảng tại trường cùng sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự phối hợp tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan... Là một trong những đơn vị có số lượng Đảng viên lớn (Hơn 700 đảng viên) nhưng suốt thời gian qua, Đảng bộ Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh luôn duy trì đều đặn nề nếp sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc quy chế Đảng, tích cực tham gia các phong trào đo Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Đặc biệt, trong năm 2023, Đảng bộ Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển mới hơn 120 Đảng viên, là đơn vị xuất sắc dẫn đầu số lượng Đảng viên mới tại Đảng ủy Khối.