IUH kiện toàn đội ngũ Quản lý Nhà trường và các đơn vị trực thuộc 24-02-2023

Nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức quản lý Nhà trường, quản lý trong các đơn vị đào tạo, đơn vị hành chính, trong đầu năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các buổi lễ Trao quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm cho viên chức quản lý cho các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Công nghệ Thông tin, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất, Khoa Công nghệ Hóa học.

1. Bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Ngày 12/01/2023, thay mặt Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Quang Huy trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Nhà trường
cho ông Huỳnh Trung Hiếu

Đồng thời, ông Huỳnh Trung Hiếu cũng được Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Nhà trường  tin tưởng, giao nhiệm vụ phụ trách Khoa Công nghệ Thông tin.

Ông Lê Văn Tán trao Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Khoa Công nghệ Thông tin cho ông Huỳnh Trung Hiếu

2. Bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị hành chính và đơn vị đào tạo

Vào buổi sáng ngày 06/02/2023, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, ông Phạm Trung Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng tổ chức Hành chính đã công bố Quyết định Bổ nhiệm lại Viên chức Quản lý phòng TCHC. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà sẽ tiếp tục giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức Hành Chính.


Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận Quyết định bổ nhiệm lại viên chức Quản lý

Chiều ngày 07/02/2023, tại buổi lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại viên chức Quản lý Khoa Công nghệ Hóa học, ông Lê Văn Tán – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Nguyễn Hữu Trung và ông Trần Nguyễn Minh Ân tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ Hoá học.


Ông Nguyễn Hữu Trung và ông Trần Nguyễn Minh Ân nhận Quyết định bổ nhiệm lại viên chức Quản lý

Cũng trong buổi chiều ngày 07/02/2023, Nhà trường đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý cho ông Phạm Ngọc Anh. Theo Quyết định, ông Phạm Ngọc Anh sẽ tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất.


Ông Phạm Ngọc Anh nhận Quyết định bổ nhiệm lại viên chức Quản lý