IUH chuẩn bị sẵn sàng cho công tác đánh giá ngoài chương trình đào tạo Thạc sĩ và Đại học 08-01-2022

Từ ngày 09-15/01/2022, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành đánh giá ngoài 05 chương trình đào trình độ Thạc sĩ các ngành: Kế toán, Hóa phân tích, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Thực phẩm và 3 chương trình đại học, gồm: Luật kinh tế, Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Tài nguyên Môi trường theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT.

Để đạt được kết quả tốt nhất cho lần đánh giá này, IUH đã thực hiện các hoạt động tập huấn nội bộ nhằm hướng dẫn, chia sẻ cho các đơn vị liên quan và các thông tin cần thiết để chuẩn bị hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm định.

Trước đó vào tháng 12/2021, IUH đã tổ chức khảo sát sơ bộ các chương trình đào tạo nhằm giúp các đơn vị rà soát kết quả đạt được trong thời gian qua, tìm ra những điểm mạnh và khắc phục thiếu sót. Đoàn chuyên gia đánh giá đã dành thời gian khảo sát sơ bộ minh chứng của 08 chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, khuôn viên của Nhà trường, tìm hiểu điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của nhân viên, giảng viên và sinh viên của các chương trình đào tạo được đánh giá lần này. Đây là bước quan trọng để giúp các đơn vị sẵn sàng cho việc đánh giá diễn ra chính thức.

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị: