Bế mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 24-12-2022

Ngày 24/12/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư 12/2017/TT-GDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí.

Tham dự lễ bế mạc, về phía Đoàn đánh giá ngoài có sự tham gia của TS. Nguyễn Đức Nghĩa – Trưởng đoàn đánh giá, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên, Giám sát đoàn đánh giá cùng các thành viên trong Đoàn đánh giá ngoài; về phía Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của TS. Phan Hồng Hải – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá; GS.TS. Lê Văn Tán – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tự đánh giá; PGS.TS. Đàm Sao Mai – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Nhà trường; TS. Nguyễn Xuân Hồng – Phó Hiệu trưởng, cùng các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách và đại diện các đơn vị trong trường.

Sau 5 ngày làm việc trực tiếp tại Trường, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, thảo luận, phỏng vấn các bên liên quan và quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo chất lượng và hoàn thành báo cáo. Tại buổi bế mạc, các thành viên đánh giá ngoài đã báo cáo sơ bộ kết quả của đợt khảo sát chính thức theo 4 nhóm lĩnh vực của bộ tiêu chuẩn gồm: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng (đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng) và Kết quả hoạt động. Theo đó, Đoàn đánh giá ngoài đã đưa ra những nhận xét, đánh giá làm nổi bật những điểm mạnh và đồng thời đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường có những kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa thay mặt Đoàn đánh giá Báo cáo tóm tắt kết quả đợt khảo sát

Thay mặt Nhà trường, TS. Phan Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG nhà trường gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia Đoàn đánh giá đã làm việc nghiêm túc, công tâm và đưa ra các nhận xét khách quan để nhà trường phát huy thế mạnh, tiếp tục hoàn thiện hệ thống, đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

TS. Phan Hồng Hải phát biểu tại Lễ bế mạc

Tại phiên bế mạc, PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam đã gửi lời chúc mừng những kết quả quan trọng nhà trường đạt được trong 5 năm qua và gửi lời cảm ơn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục tin tưởng, hợp tác với Trung tâm. PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam đánh giá cao tinh thần phối hợp của nhà trường với Đoàn chuyên gia; nỗ lực của nhà trường trong công tác tự đánh giá và chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài, điều này thể hiện được sự cam kết và minh bạch về chất lượng của nhà trường đối với các bên liên quan, tạo sự an tâm cho người học, nhà tuyển dụng.

PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam tại Lễ bế mạc

Kết thúc phiên bế mạc, Trưởng Đoàn đánh giá ngoài, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng nhà trường.