THÔNG BÁO

Thông báo v/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học cho các trường quân đội đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024 03-05-2024