THÔNG BÁO

Thông báo v/v thi sát hạch tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 18 06-10-2022