THÔNG BÁO

Thông báo v/v nghỉ học trong thời gian tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM đợt 2 năm 2023 tại Cụm thi Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 08-05-2023