THÔNG BÁO

Thông báo v/v nghỉ học trong thời gian tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM đợt 1 năm 2024 tại Cụm thi Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 13-03-2024