THÔNG BÁO

Thông báo v/v công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2022 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 25-07-2022