THÔNG BÁO

Thông báo v/v công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2022 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT và Ưu tiên xét tuyển 20-07-2022