THÔNG BÁO

Thông báo thời hạn học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 16-01-2023