MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Video Lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu Quảng Ngãi - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 09-10-2015