MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Video giới thiệu trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 01-10-2014