The campuses of IUH

NEWS - EVENTS

2024 Officials – Employees’ Conference at affiliated units 18-01-2024

Từ ngày 04 đến ngày 15 tháng 1 năm 2024, 39/39 đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm 2024.

Hội nghị cấp đơn vị đã tổng kết báo cáo hoạt động tại đơn vị, đem ra các phương hướng hoạt động trong năm tới. Đồng thời đã bầu ra đại biểu đại diện cho viên chức, người lao động của đơn vị tham dự Hội nghị Đại biểu Viên chức, Người lao động năm 2024 cấp trường.


Hội nghị Viên chức - Người lao động cấp đơn vị được tổ chức từ ngày 04 đến ngày 15/01/2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024. Viên chức, người lao động cũng nhau thảo luận và đưa ra những đóng góp, góp ý xây dựng nhằm hoàn thiện hơn nữa các báo cáo, quy định và chính sách của Nhà trường.


Đại biểu Nguyễn Ngọc Thức – Giảng viên Khoa QTKD thảo luận về phương hướng nhiệm vụ 2024 tại Hội nghị cấp đơn vị.

Ngoài ra, cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã bầu ra đại biểu tham dự Hội nghị Viên chức – Người lao động cấp trường năm 2024 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 02 sắp tới.


Đại biểu Khoa Khoa học Cơ bản tham gia bỏ phiếu tại Hội nghị viên chức, người lao động

Một số hình ảnh tại Hội nghị cấp đơn vị:


Hội nghị Viên chức – Người lao động Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất.


Hội nghị Viên chức - Người lao động Khoa Công nghệ May Thời trang.


Hội nghị Viên chức - Người lao động Khoa Kỹ thuật Xây dựng.


Hội nghị Viên chức - Người lao động Phòng Quản lý Ký túc xá.


Hội nghị Viên chức – Người lao động Khoa Công nghệ Cơ khí.


Hội nghị Viên chức – Người lao động Phòng Đào Tạo, Viện Đào tạo quốc tế và Sau đại học, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.


Hội nghị Viên chức – Người lao động Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường.