The campuses of IUH

Students

Announcement on students’ participation in Health Insurance 2022 10-11-2021

Tải về và Xem

Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký phân theo cơ cấu nhóm đối tượng: Xem tại đây

Link Đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT năm 2022: Tại đây